english_colour #00ADEE

İngilizce

math_colour #39B54A

Matematik

MOVEMENT&music_colour-#D340D3

Fitness

ART_colour #FF931E

Sanat

SCIENCE_colour #A67C52

Bilim

Gallery

Çok Dillilik

Çocuklar Doğal Bilim İnsanlarıdır

Ana Okulu öğrencileri meraklıdır ve sürekli bulundukları ortamı keşfederler. Helen Doron Ana Okulu, bu doğal eğilimi, çocukların yeteneklerini geliştirmeleri, keşif yapmaları ve büyük düşünürler olmaları için özenle büyütür. Ana Okulun’da bilim çocukların doğal meraklılığını geliştirmeleri ve teoriler üretmeleri için onlara fırsat veriyor. Erken yaşta bilim keşfi çocukların, öğrenmenin neredeyse her alanında önemli olan becerilerini, tutumlarını ve düşünme yollarını geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu sınıf tecrübelerinden, çocuklar doğal dünyayı daha iyi anlayabilir ve onun değerini daha iyi bilebilirler.

Bütünleşik Müfredat

Çocuklar bilimsel yöntemle öğreniyorlar. (gözlemleme, sınıflandırma, deneyleme, tahmin etme, sonuca ulaşma ve fikir ortaya atma) ana okulu öğrencisi çocuklara verilen bilimin temelini oluşturan ilişkilerin farkına varma araçları.

Bilim programımız çocuklara bilim becerileri ve kavramlarından çok daha fazlasını veriyor. Onlara keşfetme, deney yapma, yaratma ve problem çözme fırsatı veriyor . Dil ve edebi kültür becerileri anlamlı keşifler bağlamında uygulayabilirler. Çocuklar tüm bu becerileri okulda işte ve hayatın her anında kullanacaklar. Bu program çocuklara yüksek gözlem ve problem çözme becerisi verir, öz güveni ve çevreye güveni oluşturur ve yüksek kelime haznesiyle ve soru sorma ve cevaplama fırsatıyla dili geliştirir.

Aktif Keşif İçin Bir Ortam

Helen Doron Ana Okulu sınıfı, aktif keşfi desteklemek, soru sorma fırsatı yakalamak, sorgulamak ve bilimsel düşünmeyi denemek için ilham veren bir ortamdır. Güvenli bir ortamda yapılan ve öğrenme ortamını destekleyen, çocukların temel bilimsel ilke ve kanunları öğrenmesini sağlayan ve problem çözme becerilerini geliştiren basit ve tekrar edilebilen deneyler kullanıyoruz. Kapalı mekandaki bahçe, çocukların değişiklikleri yakından gözlemlemelerini ve farklı fenomenlerin farkına varmalarına olanak sağlıyor. Bu program farkındalığı ve doğa ve ekolojiye minneti artırıyor.

Yaşam Becerileri

Çocuklar yeni geliştirdikleri matematik becerilerinianlamlı keşifler bağlamında uygulayabilirler. Çocuklar tüm bu becerileri okulda işte ve hayatın her anında kullanacaklar. Bu program çocuklara yüksek gözlem ve problem çözme becerisi verir, öz güveni ve çevreye güveni oluşturur ve yüksek kelime haznesiyle ve soru sorma ve cevaplama fırsatıyla dili geliştirir.

button_find-KG-right kopya

Bir Helen Doron ebeveyni Figen Aktuna kızı için neden Helen Doron Ana Okulu programını seçtiğini açıklıyor.