english_colour #00ADEE

İngilizce

math_colour #39B54A

Matematik

MOVEMENT&music_colour-#D340D3

Fitness

ART_colour #FF931E

Sanat

SCIENCE_colour #A67C52

Bilim

Gallery

Çok Dillilik

7 Dilde Müzik – Akıllı Çocuklar

Helen Doron Ana Okulu Çok Dil müfredatı çocuğun doğal dil öğrenme yoluna dayanan, tercümeye ihtiyaç duymadan 6 dilde eşsiz şarkılar ve danslar sunan benzersiz bir programdır. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Mandarin Çincesi, Türkçe, Almanca ve Rusça.

Çok dil programımız çocuk gelişimde bir çok alanı destekler ve çok algılı öğrenme için zemin hazırlar. Müfredatımız, çocukların erken yaşta daha fazla dil öğrenmesi gerçeğine dayanır, gelişim yıllarında beyinlerine daha fazla algı almaları önemlidir. Ve beyin algısı insan doğasının karışıklığından dolayı muazzamdır.

7 yaşına kadar olan çocuklar bu şarkıları kolayca ve doğal bir şekilde 7 dilde öğrenirler, çünkü Helen Doron Ana Okulunda sistematik olarak ve eğlenceli bir şekilde buna maruz bırakılırlar. Bu dillerin yapısı ve sesleri çok farklı olmasına rağmen, çocuğun beyninde oluşan bağlantı muazzamdır. Ve bu bağlantı hayatı boyunca yapacağı tüm potansiyelini geliştirmek için orada olacaktır.

Çoklu Müzik

Çoklu Müzik, çocukların engin bilgisini genişletirken 7 dilde şarkı söyleyip dans etmesini teşvik eden bir programdır. Program dili, görsel, işitsel ve devinduyumla ilişkili etkinliklerle öğretir. İlk olarak, çocuklar bir dilde şarkı öğrenir ve dans ederler. Sonrasında, native birisinin söylediği şarkıdan anahtar kelimelerle tanışırlar. Kelimenin nasıl yazıldığını GÖRÜRLER ve nasıl telaffuz edildiğini DUYARLAR. Bu anahtar kelimeleri kullanarak oynanan oyunlar ve etkinlikler öğrenmeyi pekiştirir. Tüm çocuklar, öğrenebilir ve öğrenmeyi sevebilir, çünkü çok çeşitli teknikler var. Ve çocuklar bunu çok sevecekler!

button_find-KG-right kopya

Çocuklar dil öğrenirken içinde yoga’nın da bulunduğu aktiviteleri çok seviyorlar. Pilates, şarkı ve dans.