A Learning Environment of Excellence

İlerde Başlayın, İlerde Kalın

Her çok özeldir ve kendi temposunda gelişimsel mihenk taşlarına ( her yaşta ve seviyede fonksiyonel beceriler ve görevler) ulaşır. Tüm etkinliklerimiz, çocukların gelişmesi ve potansiyeline ulaşması için farklı öğrenme tarzları ve beceri seviyeleri özelliğindedir.

Gelişimsel Seviyeler için Helen Doron Yaklaşımı :

Zihinsel

Zihinsel mihenk taşları düşünme becerilerini ölçer: öğrenme, anlama, problem çözme, sebeplendirme ve hatırlama. Küçük çocuklar meraklı öğrenicilerdir. Oyun temelli, uygulamalı öğrenme ortamımız ve müfredatımız yaratıcılığı artırır ve çocukların meraklarından tatmin olmalarını ve inisiyatif almalarını sağlar. Çocuklara, onların daha karmaşık düşünürler olmalarını ve sebeplendirme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak veren çeşitli konular ve deneyimleri tanıtıyoruz.

Sosyal Duygusal

Sosyal-Duygusal mihenk taşları çocukların diğerleriyle iletişim kurmasını ve aileleriyle, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle nasıl iletişim kurduklarını kapsar. Helen Doron Ana Okulları, diğerleriyle uyum içinde iletişim kurmaları, iletişim becerilerini geliştirmeleri ve ilişki kurmaları için güven verici bir ortam sağlar.

Ana Okulu, çocukların sınırları öğrendiği ufak bir toplumdur. Dünya anlayışlarını geliştiriyorlar. Kuralları anlamak ilgi çekici olabilir. Günlük ders esnasında, olumlu pekiştirme aracılığıyla, personelimiz çocukları, kendileri veya yetenekleri hakkında öğrenirken destekliyor.

Fiziksel

Fiziksel mihenk taşları çocukların; oturmak, kalkmak, yürümek ve koşmak için kullandıkları büyük kaslar ile yemek yemek, çizim yapmak ve oyun oynamak için kullandıkları küçük kaslarını nasıl kullandığını değerlendirir.

Çocukluk tamamen fiziksel değişimlerle alakalıdır! Helen Doron Ana Okullarında çocuklar yeteneklerini ve becerilerini keşfediyor ve geliştiriyorlar. Beslenmeye büyük bir önem veriyoruz, iyi sağlık ve beslenmenin enerjinin yanı sıra öğrenmeyi artırdığına inanıyoruz.

Parent Funda Emrel explains that Helen Doron Kindergarten gives her child the opportunity to learn English easily in an ideal learning environment.

button_find-KG-right kopya