Helen Doron Metodolojisi Çocukların Akıcı Bir Şekilde İngilizce Konuşmasına Nasıl Katkıda Bulunabilir (Bölüm 1/2)

Size blog gönderileri dizini ve eğitimci ve dil bilimci Helen Doron’dan eğitim alma fırsatı verdiğimizden dolayı memnunuz. Helen 30 yıldır çocuklara İngilizce öğretiyor. Helen Doron Eğitim Grubunun kurucusu ve CEOsudur ve İngilizce matematik fitness ve bebek gelişimini özgün ve devrim niteliğinde öğrenme materyalleriyle öğreten eşsiz bir metodoloji yarattı. Helen haftanın sorusunu cevaplıyor: Çoğu çocuk hayatlarının çoğunda İngilizce öğreniyorlar fakat halen daha akıcı konuşamıyorlar. Helen Doron metodolojisi onlara nasıl yardım edebilir?
Bütün ailelerin çocuklarına daha iyi bir hayat ve gelecek sunmayı çok istediklerini biliyorum, erken yaşta ikinci bir dil sunmanın yalnızca mümkün değil, aynı zamanda çocuğun beyin gelişimine de faydası olduğu inanışında haklılar. Otuz yıllık tecrübemiz buanlayışı destekleyen araştırmaya dayanır. Çoğu çocuğun yabancı bir dil olarak İngilizce öğrenmeye okuldayken başladığı bir gerçektir. Okumayı ve yazmayı öğreniyorlar, ve sınıfların boyutundan dolayı konuşmaya fazla fırsat olmuyor. Sıklıkla, konuşturuluyorlar fakat aslında yanıt vermeye mecbur değiller. Bazen okuma ve yazma becerileri konuşma yeteneğinin önüne geçiyor.
Bazen aileler çocuklarla bire bir çalışan özel öğretmenlerden yardım alıyorlar. Çocuklar dili kavradıklarında ve konuşmayı belirli bir seviyede bıraktıklarında, konuşmalarını garanti eden kanıtlanmış metodolojiden faydalanmıyorlar.
Helen Doron metodolojisi çocuğun konuşma yeteneğine katkı sağlayan 4 temel ilke uygular. Deneyimler, dil küçük bir grupta, işitme, olumlu pekiştirme ve yenilikçi oyunlarla öğretildiğinde çocuğun çaba göstermeden öğrenebileceğini gösteriyor.
Dilin Kapsama İhtiyacı var
Çocuklar bir dili konuşmak için kapsama gereksinim duyuyor; ortam yardımcı olmalı ve destek hissi ve dil öğrenmede gelişebilen bir yapı sağlamalıdır. İki dil bilen çoğu çocuk, ailesiyle İngilizce konuşmayacaktır, anadillerini kullanacaklardır. Eğer çocuklar İngilizce konuşan ebeveyninin ne söylediğini anlıyorsa, neden kendi dillerini kullanıyorlar? Cevap dilin sosyal ve dilbilimsel bir kapsamda öğrenilmesi gerektiğidir ve en iyi öğrenme doğal yöntemdir: tartışmalarla, konuşmayla ve hikayelerle.

Derslerimizde dil için bir kapsam oluşturduk. Çok erken yaşta başlıyoruz ve sınıflar öğrencilerin eğlenmesini sağlayan en fazla 4-8 öğrenciden oluşan küçük gruplardır. Çocuklar diğer çocuklarla etkileşimden faydalanırlar ve öğretmenden bireysel ilgi görürler. Öğretmen onların konuşmalarını duyabiliyor ve onlara cevap veriyor. Ayrıca çocukların istediklerini almaları için İngilizce konuşmalarını gerektiren oyunlar ve etkinlikler oluşturuyoruz. Etkinlikte yer almak için, dili konuşmak zorundalar. Tabiki, seviye veya sorumluluk çocuğun yaşına göre değişiyor. Eğer çok küçüklerse mesela 2 yaş için, konuşmalarına gerek olmayacak, fakat 4,5 veya 6 yaş için bu oyunları kullanacağız ve iletişim kurmalarını teşvik edeceğiz. Asla aralarından birini seçip “SEN! Bunu cevabı nedir?” diye çocuklara baskı yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Onları parmakla göstermiyoruz ve korkutucu bir cevap istemiyoruz. Bir oyun olduğunda, çocuk öğrendiğini fark etmiyor bile. Bir oyun veya etkinlikle öğrettiğimiz dilin metodu çocukların konuşmasını cesaretlendiriyor. İngilizce ürkütücü değil, eğlenceli oluyor. Olumlu pekiştirme ile birlikte bu oyunlar, dili kendiliğinden ortaya çıkaran İngilizce öğretme metodolojimizin iki temel parçasıdır. Daha fazla bilgi için, Helen Doron metodolojisini okuyun.
Oyunlar ve Eğlenceyle Kolayca Öğrenmek
1 yaşından önce çocuktan konuşmasını beklemeyiz, fakat genellikle bu zamanlarda, birçoğu zaten kelimeleri ve sözcük gruplarını söylüyorlar. 1.5 veya 2 yaş itibariyle, duyduklarını tekrar etmelerini veya sınıfta kendiliğinden kullanmasını bekliyoruz. Çocuklar düşünceli ve yaratıcıdır, duyduğunu yalnızca tekrar ederken ana dillerini konuşmuyorlar. Girdiyi analiz ediyorlar ve yaratıcı ve özgün cümlelerle konuşuyorlar. Bunun oyunlarla ve yaptığımız şeyle gerçekleştiğini görmek istiyoruz. Bu, öğretmen “Kedi burada.” dediğinde ve herkes “Kedi burada” diye yanıt verdiği gibi robotik bir tekrarlama değildir. Hayır, çocuklar durumu görmeli ve anlamalı ve ne olduğunu söylemelidir. Kelimeleri var, düşünmeden kullandıkları yapılar var, çünkü bu bir oyun, bunu yapabilirler, konuşabilirler.

Kategoriler: Blog.