Helen Doron Metodolojisi Çocukların Akıcı Bir Şekilde İngilizce Konuşmasına Nasıl Katkıda Bulunabilir (bölüm 2/2)

Size blog gönderileri dizini ve eğitimci ve dil bilimci Helen Doron’dan eğitim alma fırsatı verdiğimizden dolayı memnunuz. Helen 30 yıldır çocuklara İngilizce öğretiyor. Helen Doron Eğitim Grubunun kurucusu ve CEOsudur ve İngilizce matematik fitness ve bebek gelişimini özgün ve devrim niteliğinde öğrenme materyalleriyle öğreten eşsiz bir metodoloji yarattı.
Bu blog Helen’in soruya verdiği cevabın İkinci Bölümüdür. Çoğu çocuk hayatlarının çoğunda İngilizce öğreniyorlar fakat halen daha akıcı konuşamıyorlar. Helen Doron metodolojisi onlara nasıl yardım edebilir?
Tekrarlı İşitme
Son blogumda, Helen Doron metodolojisinin 3 özelliği tartışıldı: küçük grupla öğrenme, olumlu pekiştirme ve şarkılar ve oyunlarla öğrenmeyi eğlenceli hale getirme. Metodolojinin diğer bir temel parçası tekrarlı işitmedir. Bir çok yıllık öğretim tecrübesi, evde tekrarlı işitmeyi kullanmanın çocuğun İngilizce öğrenmesine yardımcı olan temel bir araç olduğunu gösteriyor. Kelime haznesi, dil bilgisi, şarkılar tekrarlı işitmeyle öğretilir. Helen Doron İngilizce materyalleri şarkılarla doludur, 450’den fazla yalnızca İngilizce olan şarkı! Çoğu özgündür ve programımız için özel olarak oluşturulmuştur. Tekrarlı işitme kavrayış gerektirmez. Başlangıçta, çocuk duyduğunu anlamaz, fakat onlar yemek yerken, oyun oynarken, yıkanırken veya yatağa giderken şarkılar arka planda çalar. Bu, beynin tekrarlı uyarımı algıladığı anlamına geliyor; İngilizce için spesifik sinirsel yollar dilin anlamını ve sesini işleyerek oluştruluyor.
7 yaşına kadar, beynin sinirsel yolları oluşur. Beynin halen daha yüksek seviyede esnekliği vardır; böylece diller ana dil gibi öğrenilebilir. 8-10 yaş arasında, beynin esnekliği azalır. Ancak, çocuk hala öğrenir ve tekrarlı işitme ve derslerle 11 yaşın üzerindekilere göre dili daha iyi hafızasına alabilir. Bu, bu yaşta halen daha dil için fırsat penceresi olduğu içindir. Bu yaş grubu konuşacak ve akıcı olacak ve anlayacaklar, ancak çalışmalara göre, bu yaşta başladıkları için grameri kavrama tamamıyla ana dil gibi olmayacak. 11 yaş ve üstü için, beyin dili farklı bir şekilde işleme alır, ancak tekrarlı işitme, küçük gruplarla öğrenme, olumlu pekiştirme ve eğlenceli öğrenme ile birleştiğinde İngilizce öğrenme için etkili araçlar ortaya çıkıyor.
İyi Öğretme Bilimi ve Sanatı
Yani, bu tekrarlı işitme metodolojisi, kelime haznesi, dil bilgisi, tümcebilim, biçim bilgisi ve dilin diğer taraflarının doğal bir şekilde bütünleştiği anlamına gelir. Evde iki kez tekrarın yanı sıra, çocuk, özgün materyallerimiz, şarkılarımız, hikayelerimiz ve oyunlarımızla çalışmak için özel eğitilmiş öğretmenlerin yanına derse gidiyor; böylece ana dili gibi İngilizce’yi kolayca öğreniyor. Bu çok basit.
Çocuk, sınıfı hayal ürünü ve eğlence olarak düşünse de, bir yapı ve format işlemi vardır. Öğrenme ortamı evrenseldir ve dünya çapında 4000’in üzerinde öğretmen bu tekniği kullanıyor. Müfredat öğretmene bırakılmaz. Tabi ki öğretmen yaratıcı olabilir ve özel dokunuşlar ekleyebilir, ancak müfredatımız yılların pedagojik deneyimine ve başarıya dayanır ve özenle planlanır. Öğretmene tüm öğretim araçları verilir; her öğrenme seti için binlerce farklı oyun vardır. Bu oyunlar öğretildi, test edildi ve başarısı kanıtlandı. Bu oyunlar dilin anlamını ve çocuğun konuşma yeteneğini ortaya çıkarmak için geliştirildi. Materyallerimiz sürekli gözden geçirilir ve güncellenir ve öğretmenler öğretim teknikleri üzerine seminerlere katılırlar. Açıkça, öğretimleriyle gelişmelerine rağmen, bir kez düşüşe geçtiklerinde diğer öğretmenleri izlemeleri önemlidir. Bu onlara eğitimciden geri dönüş almalarına ve kurum içi desteğin yanı sıra yıllar geçtikçe onlara yardımcı olur.
Başarı için Temel
Metodolojimiz ve materyallerimiz tüm çocukların akıcı bir şekilde konuşmasına yardımcı olur. Bu başarıyı zaten derslerimizde görüyoruz. Çocukların İngilizce öğrendiğini, konuştuklarını dinlediklerini görüyoruz, bu gerçekten keyifli. Helen Doron programının benzersizliği, çocukların okuma ve yazmadan önce İngilizce konuşacak olmalarıdır. Bazen çok küçük çocuklar ana dillerini konuşmadan önce İngilizce konuşuyorlar! Bunun nedeni sistematik olarak aldıkları girdi, böylece açığa çıkardıkları ve İngilizce dil katmanlarını düzenli yapan sahip oldukları ihtiyaçlara uyum sağlıyorlar. Önceki blogda söylediğim gibi Girdi=Çıktı.
Çocuklar organize sistematik bir İngilizce girdiyle öğrendiklerinde, sistematik olarak organize, yaratıcı ve doğal bir İngilizce konuşma üretebiliyorlar. Beyinleri çok iyi yanıt veriyor. Bu çocukların akıcı ve hızlı bir şekilde konuşmalarına yardımcı olabiliriz ve hayat boyu işlerine yarayacak bir bilgi haznesi ve temeli oluşturabiliriz.

Kategoriler: Blog.